Verejné vodovody

Tlačiť

Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

PDF - Zákon o verejných vodovodoch