Povolenia pre akciu: "Využívanie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Sereď"

Tlačiť

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r. o. dostal povolenia pre akciu:

"Využívanie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Sereď"

a) stavebné povolenie Geoterm od Mesta Sereď

b) vodoprávne rozhodnutie Geoterm od Krajského úradu Trnava