Oplatí sa zatepliť panelový dom?

Tlačiť

Vážený vlastníci bytov

Na schôdzach vlastníkov dostávam pomerne časté otázky či sa oplatí zatepliť ich dom.

Mrazy vystavia účet ...

 

Tohtoročné dlhotrvajúce tuhé mrazy si vyžadujú intenzívnejšie vykurovanie, môžu však urýchliť aj odhalenie následkov nesprávne vykonaného zateplenia budov.

 

Účinnosť zateplenia budovy závisí od hrúbky a kvality izolačného materiálu, a tiež od správne vykonanej aplikácie. Ak je použitá dostatočná vrstva tepelnej ochrany s kombináciou správnych materiálov, ktoré umožňujú stene dýchať, je možné dosiahnuť optimálne úspory energie a zároveň ideálnu klímu v interiéri. Nedostatky nedôslednej tepelnej izolácie sa však počas tohtoročnej zimy môžu prejaviť už po krátkom čase.

 

Prípad: Zateplenie

Hrúbka tepelnej izolácie v rozmedzí 8-10 cm je pre tepelnú ochranu budov len nutným minimom, na Slovensku sa však v súčasnosti bežne aplikuje. Neprofesionálne projekty alebo realizácie bez projektu s ešte tenšou vrstvou (5-6 cm) nepostačujú ani pre minimálny štandard. Na vnútornom povrchu nezateplenej steny alebo steny s príliš tenkou izoláciou, ktorá oddeľuje vnútorné a vonkajšie prostredie, môže vzniknúť v zimnom období pod vplyvom nízkej povrchovej teploty vlhkosť, ktorá má za následok tvorbu plesní. Preto je potrebné navrhovať hrúbku a typ tepelnej izolácie pre obvodné steny tak, aby na vnútorných povrchoch bola dostatočne vysoká teplota. Kritickými miestami sú hlavne rohy a kúty miestností, miesta osadenia okenných konštrukcií alebo spoje obvodovej steny s balkónovými doskami, takzvané tepelné mosty. Práve z tohto dôvodu sa pri návrhu a realizácií musí hrúbky izolantu posudzovať komplexne podľa viacerých kľúčových faktorov.

Hrubšia izolácia

„V súčasnosti rastú nielen požiadavky na znižovanie spotreby energie na vykurovanie, ale aj na zvyšovanie tepelného komfortu. Následkom je nástup trendu zvyšovanie hrúbky izolačného materiálu.“ Hovorí Martina Pisoňová, marketingová manažérka spoločnosti Knauf Insulation. „Zároveň sa investori zameriavajú viac na vplyv životné prostredie a ekologické materiály, akými sú napríklad izolačné materiály na báze minerálnej vlny.“ Ako ďalej dodala, v priebehu posledných desiatich rokov sa hrúbky izolantu zdvojnásobila. V iných európskych krajinách, napríklad v Nemecku alebo vo Švédsku, kde je účinná ochrana pred mrazom nevyhnutná, sa však môžeme bežne stretnúť s hrúbkou až 20 cm. Tendencia zvyšovania hrúbky tepelnej izolácie je dnes vo svete zjavná a začína sa postupne prejavovať už aj na slovenských projektoch. Hrúbka izolácie každoročne narastá približne o 2 cm a v súčasnom období sa pohybuje v priemere 10-12 cm. Užívatelia domov (investori) a projektanti, ktorí majú záujem rozumne a hospodárne využívať energiu na vykurovanie objektov, by na tejto položke projektu nemali šetriť. Najväčšiu časť rozpočtu celkovej obnovy budov tvoria fixné výdavky spojené so stavebnými a s lešenárskymi prácami, takže zvýšená cena za hrubší izolačný materiál celkové náklady významne neovplyvní.

Článok je použitý z hn reality 1/2012