Obchodná verejná súťaž

Tlačiť

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r. o.,

926 01 Sereď, Mlynárska 4677/39

vyhlasuje podľa ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy

na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku

(bližšie informácie sú prístupné v prílohe)

PODMIENKY

VZOR KÚPNEJ ZMLUVY