Úvod Verejná obchodná súťaž "Prenájom KOTOLŇA K9, s pozemkom"

Verejná obchodná súťaž "Prenájom KOTOLŇA K9, s pozemkom"

E-mail Tlačiť

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.

Mlynárska 4677/39, 926 01 Sereď

podľa  ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obch. zákonník, v znení neskorších predpisov,

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy

na nehnuteľný majetok spoločnosti,

KOTOLŇA K9, s pozemkom

 

PODMIENKY

VZOR NÁJOMNEJ ZMLUVY

Názov súboru Veľkosť súboru Dátum