Úvod Úvod Oznamy Zvukové rázy

Zvukové rázy

E-mail Tlačiť
Na základe viacerých sťažností od vlastníkov bytov v domoch v správe Mestského bytového podniku Sereď, spol. s r.o., Legionárska 1127, na praskanie v potrubiach ústredného kúrenia
v bytoch, dovoľte nám ako správcovi a dodávateľovi tepla podať nasledovné stanovisko k tomuto problému.
Potrubie a rozvody ústredného kúrenia v domoch sú zhotovené z ocele. Prirodzenou fyzikálnou vlastnosťou ocele je jej tepelná rozťažnosť (0,012 mm na 1m dĺžky a 1°C). Na zamedzenie vnútorného pnutia a následné zvukové rázy v potrubí v projekte boli do potrubia vsadené kompenzátory dĺžky. Podmienkou správneho fungovania kompenzátorov je, aby prechod stúpacích potrubí cez jednotlivé byty bol voľný.
V poslednom období sa vykonávali rozsiahle rekonštrukcie v bytoch, hlavne výmeny podláh (parkety, dlažba, linoleum) a zrejme vo viacerých bytoch nebola dodržaná podmienka voľného prechodu potrubí cez vodorovné konštrukcie domu. V praxi sa nerovnosti podlahy vyrovnávajú nivelačnou maltou, ktorá zatečie do prechodov potrubia a spôsobí tým, že potrubie je pevne fixované. Tým nemôže dôjsť k prirodzenej dilatácii potrubia, čím dochádza k zvukovým rázom.
Situácia je komplikovanejšia z toho dôvodu, že na všetkých radiátoroch sú namontované termostatické ventily, čím následne dochádza k neustálym zmenám teploty vplyvom individuálnej regulácie v bytoch od vonkajšej teploty. Pre ilustráciu uvádzam rozťažnosť potrubia na príklade:
Výška domu 8 nadzemných podlaží: 24m. Rozdiel teplôt: 50-30=20°C. Rozťažnosť: 0,012x20x24=5,76mm.
Z uvedeného príkladu vyplýva, že za bežných prevádzkových stavov sa stúpacie potrubie v dome pohybuje v rozpätí cca 0,5cm. Pokiaľ sa nemôže pohybovať z dôvodu zaliatych prechodov, dochádza k zvukovým rázom, prípadne k ohybom potrubia.V domoch s viacerými podlažiami je situácia ešte komplikovanejšia. Vážení vlastníci bytov, z uvedeného vyplýva, že aj drobné zanedbanie detailu pri rekonštrukcii môže spôsobiť nepríjemnosti pri bývaní. Východisko z tejto situácie je relatívne zložité, pretože stúpacie potrubia v dome. Takéto opravy je možné vykonať len z fondu opráv domu a so súhlasom všetkých vlastníkov bytov v dome.
Róbert Áč, konateľ spoločnosti

 

Názov súboru Veľkosť súboru Dátum