Úvod Výroba tepla

Výroba tepla

Energetická účinnosť rozvodu tepla za rok 2013

E-mail Tlačiť

pdf energetická účinnosť

Energetická účinnosť rozvodu tepla za rok 2012

E-mail Tlačiť

pdf - energetická účinnosť

Vyhláška ustanovujúca teplotu teplej úžitkovej vody

E-mail Tlačiť

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla.

PDF - Vyhláška

URSO - Cena tepla na rok 2013

E-mail Tlačiť

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodol vo veci o návrhu ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na rok 2013 pre regulovaný subjekt Mestsky bytový podnik Sered', spol. s r.o..

PDF - Rozhodnutie o cene

URSO - Rozhodnutie o cene elektriny na rok 2013 pre stanovenie doplatku

E-mail Tlačiť

PDF -  Rozhodnutie o cene elektriny

Vyhláška o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa

E-mail Tlačiť

PDF - Vyhláška o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa

Stránka 1 z 2

Názov súboru Veľkosť súboru Dátum