Obchodná verejná súťaž

E-mail Tlačiť

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r. o.,

926 01 Sereď, Mlynárska 4677/39

vyhlasuje podľa ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy

na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku

(bližšie informácie sú prístupné v prílohe)

PODMIENKY

VZOR KÚPNEJ ZMLUVY

Oznam - Energetika Sereď

E-mail Tlačiť

Aktuálne informácie týkajúce sa tepelného hospodárstva v meste Sereď nájdete na stránke spoločnosti Energetika Sereď, s.r.o.

http://www.e-sered.sk/

List vlastníkom december 2013

E-mail Tlačiť

1

2

Komunikácia MBPS so ZsVS

E-mail Tlačiť

Žiadosť o neúčtovanie

Odpoveď

Oplatí sa zatepliť panelový dom?

E-mail Tlačiť

Vážený vlastníci bytov

Na schôdzach vlastníkov dostávam pomerne časté otázky či sa oplatí zatepliť ich dom.

Mrazy vystavia účet ...

Čítať celý článok...

Cenník služieb

E-mail Tlačiť

Naša domová správa - Cenník poplatkov za služby vykonávané nad rámec služieb o výkone správy

Stránka 1 z 2

Názov súboru Veľkosť súboru Dátum