MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK SEREĎ, spol. s r.o.

Oficiálna webová stránka Mestského bytového podniku v Seredi - www.mbps.sk

Úvod O nás Hospodárenie
Tlačiť PDF

Hospodárenie

Hospodárenie spoločnosti Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. za rok 2023

Náklady stav   2022 rozpočet     2023 HV  2023
1. služby 2 563 6 820 2 030,41
audit, notárske, exe a právne 544 4 200 66,00
účto a výkazníctvo 1 311 1 450 1 215,00
mobilné + IT služby 349 360 369,49
osobný údaj 360 360 360,00
ostatné 450 19,92
2. personálne náklady 6 316 11 500 10 799,60
z toho konateľ 6 316 11 172 10 799,60
3. dane a poplatky, poistenie 5 920 5 800 9 102,73
4. odpisy 136 967 95 666 95 665,72
5. úroky, pokuty, penále 0 0 71,70
6. COVID 0 250 0,00
7. auto-PHM, servis, poistenie 80 400 80,15
8. dary 100 0 100,00
9. ostatné 871 500 282,78
Spolu 152 818 120 936 118 133,09
Výnosy
1. nájomné 136 967 109 812 109 812,47
2. úroky 22 525 25 650 33 843,46
3. ostatné 150 300 379,81
Spolu 159 642 135 762 144 035,74
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 6 824 14 826 25 902,65

 

 


Názov súboru Veľkosť súboru
An Adobe Acrobat file 2024 rozpocet msbp 189.93 KB
An Adobe Acrobat file 2023 rozpočet MsBP 97.11 KB
An Adobe Acrobat file 2023 hospodarenie 189.91 KB
An Adobe Acrobat file 2022 rozpočet MsBP 187.32 KB
An Adobe Acrobat file 2022 poznamky k uz 515.55 KB
An Adobe Acrobat file 2022 msbp sprava 189.7 KB
An Adobe Acrobat file 2022 msbp sered_uz 279.61 KB
An Adobe Acrobat file 2021 Poznamky k UZ 515.01 KB
An Adobe Acrobat file 2021 MsBP Sprava 129.42 KB
An Adobe Acrobat file 2021 MsBP Sered_UZ 279.55 KB
An Adobe Acrobat file 2020 MsBP Sprava audItora 7.53 MB
An Adobe Acrobat file 2020 MsBP Sprava 92.54 KB
An Adobe Acrobat file 2020 MsBP Sered_UZ 281.55 KB
An Adobe Acrobat file 2019 MsBP Sprava 214.36 KB
An Adobe Acrobat file 2019 MsBP Sered_UZ 281.15 KB
An Adobe Acrobat file 2018 MsBP Sprava audItora 5.19 MB
An Adobe Acrobat file 2018 MsBP Sprava 117.2 KB

Kontakt

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.
Mlynárska 4677/39, 926 01 Sereď
Sídlo na veľkej mape

mbps@mbps.sk