MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK SEREĎ, spol. s r.o.

Oficiálna webová stránka Mestského bytového podniku v Seredi - www.mbps.sk

Úvod Zverejňovanie Zmluvy

Zmluvy

Zverejňovanie údajov spoločnosti - Zmluvy

 

Názov (link na stiahnutie) Účastníci Predmet Hodnota Dátum uzavretia Dátum zverejnenia

Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone funkcie konateľa zo dňa 30.11.2017

Ing. Tibor Krajčovič

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.

výkon funkcie konateľa 31.12.2021 31.12.2021
Zmluva o výpožičke auta

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.

Správa majetky Sereď, s.r.o.

výpožička osobného automobilu 27.12.2021 27.12.2021

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb

J&T BANKA, a.s.

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.

poskytnutie bankových služieb 10.11.2021 10.11.2021
Dodatok č. 11 Zmluvy o  nájme

Energetika Sereď, s.r.o.

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.
stanovenie výšky nájmu na rok 2022 30.09.2021 22.10.2021
Zmluva o výpožičke auta

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.

Správa majetky Sereď, s.r.o.

výpožička osobného automobilu 180,00 30.06.2021 01.07.2021
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

LUCA PARTNER, s. r. o.

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.

účtovný audit 1200,00 08.02.2021 10.02.2021
Zmluva o spracovaní účtovnej evidencie

sweetwood s.r.o., Slnečná 4321/1A, 926 01 Sereď

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.

účtovnícke práce 08.01.2021 08.01.2021
Príloha č. 10 Zmluvy o nájme

Energetika Sereď, s.r.o.

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.

stanovenie výšky nájmu na rok 2021 18.11.2020 18.11.2020

Zmluva o pôžičke

LRL PROFITECH s.r.o., Slnečná 1408/2, 926 01 Sereď

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.

účelová pôžička 15000,00 29.06.2020 29.06.2020
Zmluva o pôžičke

LRL PROFITECH s.r.o., Slnečná 1408/2, 926 01 Sereď

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.

dodatok č. 1 24.04.2020 27.04.2020
Kúpna zmluva

Branislav Bokora

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.

predaj nehnuteľnosti 25900,00 11.03.2020 11.03.2020


Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb


Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.

telekomunikačné služby 24.02.2020 24.02.2020
Zmluva o pôžičke

LRL PROFITECH s.r.o., Slnečná 1408/2, 926 01 Sereď

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.

účelová pôžička 75000,00 17.02.2020 17.02.2020
Zmluva o združenej dodávke elektriny

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.

ELGAS, k. s.

dodávka elektriny 15.01.2020 15.01.2020
Zmluva o spracovaní účtovnej evidencie

sweetwood s.r.o., Slnečná 4321/1A, 926 01 Sereď

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.

účtovnícke práce 30.12.2019 30.12.2019
Príloha č. 9 Zmluvy o nájme

Energetika Sereď, s.r.o.

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.

Stanovenie ceny nájmu 30.10.2019 30.10.2019
Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb

Mesto Sereď

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.

zmena účastníka zmluvy 120,00 11.06.2019 11.06.2019
Zmluva o pôžičke

Energetika Sereď s.r.o.

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.

záväzok veriteľa poskytnúť dlžníkovi účelovo viazané peňažné prostriedky vo výške 400.000,00 Eur 400000,00 23.04.2019 24.04.2019

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

sweetwood s.r.o., Slnečná 4321/1A, 926 01 Sereď

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.

spracovanie osobných údajov 07.12.2018 07.12.2018

Zmluva o spracovaní účtovnej evidencie

sweetwood s.r.o., Slnečná 4321/1A, 926 01 Sereď

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.

účtovnícke práce 07.12.2018 07.12.2018

Zmluva č. 2018/BA/40 o audítorskej činnosti uzatvorená podľa § 269 Obchodného zákonníka v súlade so zákonom č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite

PARTNER AUDIT , s. r. o.,Bajkalská 5A/12188, 831 04 Bratislava

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.

vykonanie auditu 27.11.2018 27.11.2018

Príloha č. 8 Zmluvy o nájme nehnuteľností a technologických zariadení

Energetika Sereď, s.r.o.

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.

stanovenie výšky nájmu na rok 2019 22.10.2018 22.10.2018

Zmluva č. ZO/2018Z14217 o ZABEZPEČENÍ výkonU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.

zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov 1728,00 15.05.2018 24.05.2018
Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo: 000385CC/CORP/2014

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.

zabezpečenie úveru - pôvodne 800 tis. eur 30.04.2018 30.04.2018
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam a k pohľadávkam  číslo zmluvy: 000385BB/CORP/2014

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.

zriadenie záložného práva 30.04.2018 30.04.2018
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti číslo: 000385AA/CORP/2014

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.

zriadenie záložného práva 30.04.2018 30.04.2018
Dohoda o poradí uspokojenia pohľadávok č. 000022FF/CORP/2015

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.

poradie uspokojenia pohľadávky 30.04.2018 30.04.2018
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam číslo: 000022BB/CORP/2015

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.

zriadenie záložného práva 30.04.2018 30.04.2018
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti číslo: 000022AA/CORP/2015

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.

zriadenie záložného práva 30.04.2018 30.04.2018
Dohoda o urovnaní UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Energetika Sereď, s.r.o. ako klient a Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. ako spoludlžník urovnanie - spoludlžníctvo MsBP pri úvere poskytnutom spoločnosti Energetika Sereď, s.r.o. v pôvodnej výške 500 tis. EUR 30.04.2018 30.04.2018
Dohoda o urovnaní

Energetika Sereď, s.r.o.

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.

urovnanie - dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti a technologických zariadení č. 2013/11/046
30.04.2018 30.04.2018
Dohoda o urovnaní

Energetika Sereď, s.r.o.

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.

urovnanie - pôžička 370000,00 30.04.2018 30.04.2018
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.

elektronické bankovníctvo 26.04.2018 30.04.2018
Zmluva o bežnom účte

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.

bežný účet 26.04.2018 30.04.2018

Príloha č. 7 zmluvy o nájme nehnuteľností a technologických zariadení

Energetika Sereď s.r.o.

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.

stanovenie ceny nájmu 237950,00 07.12.2017 28.12.2017
Zmluva o spracovaní účtovnej evidencie

sweetwood s.r.o.

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.

komplexné účtovnícke a administratívne služby 1270,00 01.12.2017 07.12.2017
Zmluva o výkone funkcie konateľa

Ing. Tibor Krajčovič

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.

výkon funkcie konateľa - 30.11.2017 30.11.2017

 

unicredit_zmluva o uvere_000022_corp_2015
Názov súboru Veľkosť súboru Dátum
An Adobe Acrobat file 2015zmluvy 183.69 KB 02. 03. 2018
An Adobe Acrobat file 2013zmluvy 208.97 KB 02. 03. 2018
An Adobe Acrobat file 2016zmluvy 181.74 KB 02. 03. 2018
An Adobe Acrobat file 2017zmluvy 184.91 KB 02. 03. 2018
An Adobe Acrobat file 2014zmluvy 199.22 KB 02. 03. 2018
An Adobe Acrobat file zmluva 2017ba39 partner audit sro o audtorskej innosti 1.48 MB 11. 11. 2017
An Adobe Acrobat file unicredit_zmluva o uvere_000022_corp_2015 656.93 KB 03. 07. 2017
An Adobe Acrobat file mbps_es_pozicka a dodatky 209.17 KB 10. 04. 2017
An Adobe Acrobat file mbps_partner audit 256.7 KB 06. 04. 2017
An Adobe Acrobat file mbps_advokatska kancelaria_mihalda 67.03 KB 06. 04. 2017
An Adobe Acrobat file mbps_es_vecne bremeno 285.94 KB 06. 04. 2017
An Adobe Acrobat file mbps_es_o2_zmluva 420.39 KB 06. 04. 2017
An Adobe Acrobat file mbps_unicredit_zmluva o beznom ucte 160.23 KB 06. 04. 2017
An Adobe Acrobat file mbps_durica_zmluva_vecne bremeno 294.17 KB 06. 04. 2017
An Adobe Acrobat file mbps_regionpress 142.08 KB 06. 04. 2017
An Adobe Acrobat file mbps_es_zmluva_priloha 6_20170131 256.33 KB 09. 02. 2017
An Adobe Acrobat file kupna zmluv_msbp_mesto sered 216.55 KB 12. 12. 2016
An Adobe Acrobat file kupna zmluva_predaj pozemku mlynarska 2.28 MB 19. 10. 2016
An Adobe Acrobat file mbps_es_zmluva_priloha 5_20160107 21.98 KB 07. 01. 2016
An Adobe Acrobat file msbp sered_partner audit_zmluva audit_2015 164.95 KB 06. 11. 2015
An Adobe Acrobat file nds_partner audit_zmluva audit_2015 2.35 MB 06. 11. 2015
An Adobe Acrobat file mbps_zmluva_priloha_3_oprava 23.84 KB 13. 01. 2015
An Adobe Acrobat file mbps_zmluva_priloha_4_2015 21.18 KB 30. 12. 2014
An Adobe Acrobat file nds_partner audit_zmluva 2.36 MB 03. 12. 2014
An Adobe Acrobat file mbps_zmluva_dodatok_2_final 70.76 KB 01. 12. 2014
An Adobe Acrobat file msbp sered_ucb_dodatok k uz_20141021 162 KB 27. 10. 2014
An Adobe Acrobat file msbp sered_ucb_uverova zmluva_20141021 491.47 KB 21. 10. 2014
An Adobe Acrobat file es_nds_zmluva o poskytovani sluzieb_20140101 86.35 KB 30. 05. 2014
An Adobe Acrobat file msbp_nds_dohoda o prefakturacii_20140101 26.04 KB 30. 05. 2014
An Adobe Acrobat file es_msbp_zmluva o poskytovani sluzieb_20140101 86.21 KB 30. 05. 2014
An Adobe Acrobat file msbp_es_dohoda o prefakturacii_20140101 26.43 KB 30. 05. 2014
An Adobe Acrobat file zmluva o postupeni prav_zs distribucna 1.94 MB 28. 04. 2014
An Adobe Acrobat file zmluva o najme nehnutelnosti v i trade_prve zverejnenie 28_11_2013 1.54 MB 28. 04. 2014
An Adobe Acrobat file zs distribucna zmluva 197.78 KB 10. 03. 2014
An Adobe Acrobat file dodatok 11_mestska policia 34.41 KB 06. 03. 2014
An Adobe Acrobat file zmluva ep energy trading as opravn odb 1.01 MB 17. 02. 2014
An Adobe Acrobat file zmluva ep energy trading as 839.92 KB 17. 02. 2014
An Adobe Acrobat file zmluva o dodavke a odbere tepla a tuvc 42014 519.11 KB 17. 02. 2014
An Adobe Acrobat file zmluva o najme technologickch zariadeni mbps vitrade 7.74 MB 30. 01. 2014
An Adobe Acrobat file dohoda o prechode prav a povinnosti z pracovnopravnych vztahov 219.27 KB 28. 01. 2014
An Adobe Acrobat file zmluva o zdruenej dodvke elektriny - ep energy trading 2.14 MB 28. 01. 2014
An Adobe Acrobat file dohoda o postupeni prav a povinnosti zo zmluvy o najme 314 KB 28. 01. 2014
An Adobe Acrobat file zmluva o predaji casti podniku 162.39 KB 09. 01. 2014
An Adobe Acrobat file zmluva o podnajme nebytovych priestorov - bardiovsky stefan 145.13 KB 09. 01. 2014
An Adobe Acrobat file zmluva o podnajme nebytovych priestorov - orel frantisek 143.91 KB 09. 01. 2014
An Adobe Acrobat file zmluva o dodavke software - chastia 512.88 KB 10. 12. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o podpore a aktual pre koncoveho pouzivatela chastia 569.64 KB 10. 12. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o dielo - kodatek - vymena kablovych rozvodov 1212 206.03 KB 28. 11. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o dielo -elektro fv - plastove okna - 1141 235.4 KB 12. 11. 2013
An Adobe Acrobat file darovacia zmluva - pomocnicek 53.11 KB 06. 11. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o dielo - kodatek - vymena kablovych rozvodov - 1142 209.82 KB 05. 11. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o obsluhe - zs j a komenskeho 277.92 KB 05. 11. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o poskytovani pravnych sluzieb judr mihalda 183.94 KB 30. 10. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o dielo ista - 4444 213.26 KB 17. 10. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o dielo spanik soporna - upratovanie 4305 190.63 KB 03. 10. 2013
An Adobe Acrobat file dodatok 3 2014 elgas 331.9 KB 26. 09. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o dielo - gonda maliarske praca garbiarska 51 202.25 KB 06. 09. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o dielo termoklima - komplexna analyza 166.19 KB 27. 08. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o dielo jpj partners - okn - spadova 1144 220.77 KB 27. 08. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o dielo viktor svitek - vybudovanie tepelneho kanala a ost 156.38 KB 01. 08. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o uvere a o beznom ucte - spadova 1144 1.03 MB 31. 07. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o kontokorentnom uvere 389.37 KB 16. 07. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o dielo bytovy dom 811 klampiarske prace 201.32 KB 15. 07. 2013
An Adobe Acrobat file ramcova zmluva o dielo - peter hurta 330.08 KB 11. 07. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o dielo rekonstrukcia strechy - spadova 1144 177.61 KB 08. 07. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o prevadzkovani verejneho vodovodu a kanalizacie 295.09 KB 03. 07. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o poskytovani poradenstva 185 KB 03. 07. 2013
A compressed ZIP file zml audit 13ba27 msbp sere 13.7 KB 27. 06. 2013
An Adobe Acrobat file mandantna zmluva stavebny dozor 30 221.95 KB 14. 06. 2013
A compressed ZIP file sadzobnik k uveru 30 2.16 MB 06. 06. 2013
An Adobe Acrobat file zmluvy o uvere - nam-slobody 30 1.9 MB 06. 06. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o beznom ucte 30 124.24 KB 06. 06. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o poskytovani dat 418.15 KB 05. 06. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o dielo - kodatek - 1129 266.96 KB 05. 06. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o dielo - nar slovakia - zateplenie 30 747.05 KB 24. 05. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o dielo-bardiovsky-1126 montaz rozvodovventilov uk 2.73 MB 16. 04. 2013
An Adobe Acrobat file dodatok c 10-mesto sered - vyska najomneho 72.08 KB 15. 02. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o dielo - turanova sintava - upratovanie dolnomajerska 1235 175.82 KB 15. 02. 2013
An Adobe Acrobat file dodatok k zmluve-viktor svitek- dom 1211 39.87 KB 15. 02. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o dielo-kozas bratislava-vypracovanie projektovej dokumentacie-30 namslobody 112.83 KB 15. 02. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o dielo-ampera bratislava-stavebny objekt 04 trafostanica-01 kotolna k5- cast elektro 528.1 KB 15. 02. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o dielo-viktor svitek-rekonstrukcia ustredneho kurenia hotel hutnik 173.94 KB 15. 02. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o dielo upratovanie kukucinova 4443 272.73 KB 15. 02. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o dielo-s.jakubik-odborne prehliadky a skusky na kotolniach 62.94 KB 15. 02. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o dielo-vymena okien a dveri spadova-1154 274.19 KB 15. 02. 2013
A compressed ZIP file zmluvy na rok 2012 819.2 KB 15. 02. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o dielo - hurta-1149 projekt 355.16 KB 15. 02. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o dielo-spanik-soporna-upratovanie-1152 276.98 KB 15. 02. 2013
An Adobe Acrobat file kupna zmluva - kupa pozemku mlynarska ul 430.96 KB 15. 02. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o dielo-turanova-sintava-upratovanie 1010 203.04 KB 15. 02. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o dielo-bardiovsky- legionarska 1124 340.02 KB 15. 02. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o dielo- bardiovsky sered- kanalizcie 1126 392.86 KB 15. 02. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o dielo upratovanie kukucinova 113 153.8 KB 15. 02. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o najme stresnej casti budovy 1010- acs - bratislava 170.31 KB 15. 02. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o dielo upratovanie pazitn 1015 152.86 KB 15. 02. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva-spanik- upratovanie 11521820 263.26 KB 15. 02. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o dielo jpj partners nitra- vroba okien a dveri-spadova 1146 166.62 KB 15. 02. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o dielo-turanova-sintava-upratovanie-nam-slobody 30 142.11 KB 15. 02. 2013
A compressed ZIP file zmluvy januar-2012 1.63 MB 15. 02. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o dielo demontaz-montaz-dodavka plastovych okien cukrovarska 145 246.62 KB 15. 02. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o dielo -zhotovenie okien a-hlinku 1149 175.67 KB 15. 02. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o dielo-turanova-sintava-upratovanie garbiarska 51 143.12 KB 15. 02. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o dielo - ived-sere- montaz dveri spadova 1141 206.58 KB 15. 02. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o dielo turanova sintava-upratovacie sluzby kukucinova 4444 164.48 KB 15. 02. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o dielo upratovanie a-hlinku 1149 154.34 KB 15. 02. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o dielo-svitek-montaz konegeracnej jednotky k5 277.72 KB 15. 02. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o dielo turanova upratovanie 4450 164.43 KB 15. 02. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o dielo-orel-sered-rekonstrukcia strechy 1126 325 KB 15. 02. 2013
A compressed ZIP file zmluvy december 2011 872.12 KB 15. 02. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o dielo-r.nemeth-h.saliby-maliarske prace -mlynarska ul.40 145.95 KB 15. 02. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o dielo-holicka sere-montaz zvoncekov spadova 1146 288.27 KB 15. 02. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o dielo- e.kurina-rekon.ply.pripojky cepenska 1211 546.27 KB 15. 02. 2013
An Adobe Acrobat file zmluva o dielo upratovanie cukrovarska 145 146.24 KB 15. 02. 2013

Kontakt

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.
Mlynárska 4677/39, 926 01 Sereď
Sídlo na veľkej mape

mbps@mbps.sk