Oznam - Energetika Sereď

E-mail Tlačiť

Aktuálne informácie týkajúce sa tepelného hospodárstva v meste Sereď nájdete na stránke spoločnosti Energetika Sereď, s.r.o.

www.e-sered.eu

List vlastníkom december 2013

E-mail Tlačiť

1

2

Komunikácia MBPS so ZsVS

E-mail Tlačiť

Žiadosť o neúčtovanie

Odpoveď

Oplatí sa zatepliť panelový dom?

E-mail Tlačiť

Vážený vlastníci bytov

Na schôdzach vlastníkov dostávam pomerne časté otázky či sa oplatí zatepliť ich dom.

Mrazy vystavia účet ...

Čítať celý článok...

Cenník služieb

E-mail Tlačiť

Naša domová správa - Cenník poplatkov za služby vykonávané nad rámec služieb o výkone správy

Povolenia pre akciu: "Využívanie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Sereď"

E-mail Tlačiť

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r. o. dostal povolenia pre akciu:

"Využívanie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Sereď"

a) stavebné povolenie Geoterm od Mesta Sereď

b) vodoprávne rozhodnutie Geoterm od Krajského úradu Trnava

Viac článkov...

Stránka 1 z 2

Názov súboru Veľkosť súboru Dátum